Audio Handboeken

Filed under: Dutch Version    

Audio Handboeken: Een zegen voor de niet-Lezer

Door AudioHandboeken heeft om het even welke student met lezingsproblemen toegang tot het leerplan. Deze boeken worden speciaal bedoeld voor studenten die het lezen van onbekwaamheden hebben gedocumenteerd.  Er zijn volledige bibliotheken van geregistreerde handboeken op elk rangniveau.  Dit zijn recreatieve bibliotheken, maar geen boeken die de studenten voor hun klaslokaalstudies nodig hebben. Alle onderwerpen die de kinderen in school nodig hebben worden aangeboden, juist van wetenschap aan sociale studies en math.
 
Rol van Narrator

De audio Handboeken zijn geregistreerde audioboeken op CD, en zij zijn niet alleen voor studenten met dyslexie, maar ook met visiestoornis. De vrijwilligers die de boeken vertellen zouden goede stemmen moeten hebben en zij worden aangeworven ook voor hun inhoudvaardigheden.  U moet iets over het onderwerp kennen dat u leest, zodat de presentatie vloeiend en natuurlijk is.

Naast het verhaal, zijn de handboeken hoogst grafisch.  Het is belangrijk dat de persoon die het boek leest hardop zelfs de grafieken aan de luisteraar zou moeten kunnen beschrijven, bijvoorbeeld, een grafiek.  Narrator moet een inhoudspecialist zijn, om te kunnen verklaren en in nauwkeurig detail alle illustraties in de boeken te beschrijven.

Het Multisensory Leren

De audio Handboeken helpen enkel de studenten om tot onderwijsmateriaal toegang te krijgen. Door de opnamen kunnen de studenten de inhoud krijgen en het behouden, zonder het vereisen van het decoderen en vaardigheden te lezen dat hij van onbekwaam kan zijn.  Eigenlijk worden de AudioHandboeken ook gebruikt voor studenten in het klaslokaal die langzamer zijn dan hun edelen, zodat zij aan de teksten luisteren en tempo met de edelen in klasse houden wat betreft de onderworpen inhoudsaanwinst.

Het Multisensory leren kan voor vele kinderen voordelig zijn.  Aangezien u de hardop gelezen tekst hoort, volgt u het in de tekst en dit komt ten goede aan het lezingsproces zelf.  Het is niet alleen onderworpen aanwinst, maar kinderen die aan dergelijke het auditieve leren worden blootgesteld verwerft en leert expressieve taal. De kinderen worden blootgesteld aan taal en informatie die zij voortaan het lezen van taken behouden en kunnen gebruiken.

De nieuwe Golf

De audio Handboeken zullen spoedig gesteund worden door veelvoudige nieuwe producten, technologieën en de diensten.  De nieuwe kanalen worden onderzocht, zodat niet alleen de studenten maar ook de ouders en de leraren kunnen worden bereikt. Internet en de multimedia staan ook toe ontwikkelend web-based leraar opleiding of zelfs oudervoorlichting. Als deel van de beweging aan de alle-digitale dienst, boeken die verstrekt spel op speciaal aangepaste CD-Spelers zijn.  Hier kunt u AudioHandboeken door hoofdstuk, door pagina en zelfs door sectie navigeren.  Zeer spoedig zal dit alles in MP3 Spelers en Ipods beschikbaar zijn.If you are looking for more information, use our Google Search Engine facility to search our website or the Internet.

Google
 
Web www.audiobooksguru.com